Przepisy - karta-kredytowa

Karta kredytowa

pozyczki-kredyty.org


Karta kredytowa

Jest ona jednym z wielu produktów wydawanych przez bank. Na owej karcie kredytowej, klient ma do dyspozycji określony limit pieniędzy wydany przez bank. Limit ten również jest nazywany limitem kredytowym i jest uwarunkowany dochodami klienta.

Zwykle bank po rozpatrzeniu wniosku klienta i wydaniu pozytywnej decyzji przyznaje limit na karcie będący dwu- lub trzykrotnością jego dochodów. Banki przeważnie mają do wyboru trzy rodzaje kart:

  • srebrne,

  • złote i

  • platynowe,

których przyznanie również jest uwarunkowane od dochodów klienta. Najmniej wymogów jest przy karcie srebrnej, a najwięcej przy platynowej, która przyznawana jest tylko klientom o bardzo wysokich dochodach. Poza tym każda karta ma na swojej przedniej i tylnej stronie logo międzynarodowego systemu kart płatniczych.

Karta kredytowa w przeciwieństwie do innych kart posiada tak zwany okres bez odsetkowy trwający od 54 nawet do 58 dni. Oznacza to, że jeżeli klient spłaca kartę w całości w ciągu tych dni bez odsetkowych, to nie ponosi żadnych dodatkowych opłat, a minimalna kwota do zapłaty to zaledwie 5% salda zadłużenia. Jednak niestety, istnieje ryzyko, że klient, który nie ma środków na spłatę karty może trafić do BIK-u (Biura Informacji Kredytowej), jeżeli jego zadłużenie przekroczy 60 dni kalendarzowych.

Jak już było wspomniane wcześniej karta kredytowa posiada od 54-do 58 dni okresu bezodsetkowego. Składa się na niego 30 dniowy okres rozliczeniowy w trakcie, którego klient dokonuje płatności kartą. Następnie 30 dnia wystawiany jest do klienta wyciąg z transakcjami dokonanymi w ciągu tych 30 dni. Klient od momentu wystawienia wyciągu ma na jego zapłacenie 24, 25, 26, 27 lub 28 dni. W przypadku braku wpłaty minimalnego wymaganego zadłużenia, klientowi doliczane są do konta odsetki za nieterminową spłatę i zostają wykazane na najbliższym wyciągu.

Klient ma do wyboru różne opcje spłaty ponieważ może zapłacić tylko wymaganą minimalną kwotę do zapłaty, która stanowi 5% salda zadłużenia. Jeżeli wybierze tą opcję spłaty, to pozostała, niespłacona kwota zadłużenia, zostanie wykazana na następnym wyciągu, ale z naliczonymi odsetkami od salda zadłużenia. Jeżeli klient wpłaci więcej niż wymagane 5%, ale mniej niż kwota całkowitego zadłużenia, to procedura odsetkowa będzie przebiegała tak samo, jak w przypadku wymienionym powyżej. Gdy klient spłaca całość zadłużenia, to nie ponosi z tego tytułu żadnych odsetek.


Lista tematów: